Adatvédelmi tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

  • Az adatkezelő vállalkozás neve: Gulyásné Kis Adelina Anett e.v.
  • Az adatkezelő vállalkozás címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 2-4 A lph. 3. em. 31 a.
  • Az adatkezelő nyilvántartási száma: 55189527
  • Az adatkezelő vállalkozás telefonszáma: +36-70-338-54-73
  • Az adatkezelő vállalkozás e-mail címe: kisadelina@gmail.com
  • Az adatkezelő honlapja: www.adelinapszicho.hu

Az adatkezelés jogalapja

Jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

Az adatkezelés célja

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes alapú egyrészt a weboldalra való látogatás során a böngésző süti sávjának elfogadása révén, másrészt az Érintettek által kezdeményezett az Adatkezelővel való elektronikus kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok megadásával. A weboldalra való látogatás során a weboldal Üzemeltetője az Ön böngészőjében sütiket (angol nevén: cookie; kis méretű adatfájlok) tárol. A sütik által tárolt adatok többek között az Ön IP-címe, az Ön által használt böngésző típusa, a látogatás időpontja, az oldalon való kattintások. Ezen adatok tárolásának célja a weboldal szolgáltatásainak elérésének biztosítása, a weboldal funkiónak fenntartása és továbbfejlesztése, a felhasználói élmény biztosítása. A weboldal a sütik felhasználásaval automatikusan statisztikát készít, olyan módon hogy az az egyes Érintettek beazonosítás nem alkalmas, a weboldal továbbfejlesztése, optimalizálsa, és a felhasználói élmény fokozása céljából. A weboldal a sütiket továbbá arra is használja, hogy a látogatás során a korábbi látogatások tevékenységeivel összahangban lévő tartalmakat jelenítse meg, illetve a felhasználói beállításait automatikasan betöltse a felhasználói élmény biztosításáért. Az elektronikus kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok az Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma és az Adatkezelő által egyéni vállalkozóként nyújtott pszichológiai szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok. Ezen adatok az Adatkezelő az általa nyújtott pszichológiai szolgáltatás keretében használja fel, tárolja. Az Adatkezelő minden személyes adatot bizalommal kezel, azokat nem teszi közzé, harmadik fél részére nem adja ki, nem adja el, hacsak jelent adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, illetve azt jogszabály írja elő.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Tájékozatás az érintettek jogairól

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.
Az Érintett a személyes adatinak köréről, kezeléséről, felhasználásáról, tárolásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől elektronikus úton a kisadelina@gmail.com e-mail címen. Az Érintett személyes adatinak módosítását, törlését ugyan ezen elérhetőségen kezdeményezheti.
Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhezhet a Hatóságnál arra hivatkozva, hogy személyes adatainak kezelésével jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Kérjuk Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt.

Felügyeleti Hatósághoz intézett bejelentés

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu